0 comments

Ciucă umflă cancelaria premierului și-i dă puteri sporite

by on 13 ianuarie 2022
 

​​Cancelaria prim-ministrului va avea drept de inițiativă legislativă, iar în cadrul său se pot înființa departamente care vor fi conduse de secretari de stat, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi.

O altă modificare ar fi că atribuțiile, numărul de posturi și structura organizatorică se vor face prin hotărâre de Guvern și nu prin decizie a premierului cum e acum.

Ce prevede proiectul de ordonanță:

  • Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; Cancelaria Prim-Ministrului are dreptul de a iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale;
  • Atribuțiile, organizarea și funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale Cancelariei prim-ministrului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului
  • În subordinea Cancelariei Prim-Ministrului se pot înființa departamente, organizate ca structuri fără personalitate juridică, ale căror atribuții, organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conduse de secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului

Urgența acestor modificări este justificată de Guvern prin „necesitatea obiectivă a îndeplinirii obiectivelor din Programul de Guvernare, aprobat de Parlamentul României în ședința din data de 25 noiembrie 2021”.

De asemenea, se arată în nota de fundamentare, se are în vedere „rolul foarte important al Cancelariei Prim-Ministrului în arhitectura instituțiilor publice din Aparatul Guvernamental, iar neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta Ordonanță de urgență poate afecta funcționarea instituțională la nivelul centrului Guvernului”.

Cancelaria Prim-Ministrului este structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.