0 comments

Ministerul Transporturilor condus de Sorin Grindeanu se reorganizează: Crește numărul de secretari de stat, crește numărul de posturi

by on 31 ianuarie 2022
 

”În numele clientelei”. Ministerul Transporturilor condus de Sorin Grindeanu vrea să se reorganizeze și propune printr-un Proiect de Hotărâre de Guvern creșterea numărul de secretari de stat la 7, de la 6 în prezent și numărul de posturi la 587, de la 514 în prezent.

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru completarea și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii este supus dezbaterii publice, iar propunerile sau observațiile se pot face până pe 11 februarie.

Cum justifică ministerul nevoia de mai multe posturi și ce propune prin acest proiect de HG:

1. Completarea atribuțiilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în calitatea de organ de specialitate al administrației publice centrale şi îndeplinirea rolului de autoritate de stat în domeniul transporturilor și al infrastructurii de transport potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

  • modificarea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor, organigrama, numărul secretarilor de stat.
  • stabilirea salariilor de bază prin recalcularea acestora raportat la nivelul maxim în plată dispus prin hotărâri judecătorești definitive, cu respectarea ierarhiei pe verticală și pe orizontală prevăzută în Anexa nr. VIII la

2. Modificarea punctului C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în sensul modificării numărului maxim de posturi, prin suplimentarea acestuia, la Aeroclubul României cu 24 posturi. Modificarea numărului maxim de posturi este necesară pentru angajarea personalului de specialitate din activitatea de bază a instituției pentru a asigura desfășurarea normală a activității și în condiții de siguranță, precum și pentru asigurarea personalului necesar desfășurării activităților la cele două noi aerocluburi teritoriale, respectiv Buzău și Ianca-Brăila.

Aeroclubul României este instituție publică care se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii.

Pentru realizarea celor de mai sus, sunt necesare 24 posturi din următoarele categorii:

  • 2 posturi comandant aeroclub teritorial;
  • 2 posturi comandant adjunct aeroclub teritorial;
  • 2 posturi șef sector tehnic;
  • 7 posturi pilot aeronave/pilot instructor;
  • 6 posturi mecanic aviație;
  • 2 posturi instructor parașutism;
  • 2 posturi inginer aviație;
  • 1 post referent de specialitate/economist.