0 comments

Piaţa de FACILITY MANAGEMENT din România a ajuns la 3 miliarde de euro

by on 23 noiembrie 2018
 

Sectorul de facility management a câṣtigat importanță în ultimii ani, deoarece atât proprietarii cât ṣi property managerii, fie ei companii specializate sau resurse proprii ale beneficiarilor clădirilor, au conṣtientizat că proprietăṭile ṣi utilităṭile bine gestionate ajută companiile să funcṭioneze eficient.

Piaţa de facility management din România a ajuns la 3 miliarde de euro, o valoare semnificativă, însemnând 1.6% din PIB, dar totuși cu potențial de creștere având în vedere că în țările din vestul Europei această industrie ajunge la 4% din PIB.

De la Cenușereasa la Doctorul clădirilor – importanța FM-ului în viața unei clădiri

Acest domeniu în continuă expansiune este principalul responsabil de costurile de exploatare ale unei clădiri, care privite din perspectiva întregului ciclu de viaţă al acesteia, reprezină circa 80% din totalul costurilor pe ciclu de viaţă.

Dacă plecăm de la această premisă, putem spune că facility managementul este medicul care are grijă să mențină vie o proprietate și să nu se îmbolnăvească, astfel își păstrează valoarea și sustenabilitatea. Dacă nu îi acordăm atenţia cuvenită, acest serviciu poate deveni o Cenuşăreasă ignorată cu repercursiuni în businessul de bază, cât și asupra valorii proprietății.

Dirijorul și orchestra – Beneficiile oferite de un integrator de servicii

Chiar dacă este o industrie în care activează oameni din toate categoriile profesionale, pentru a fi eficienţi şi a gestiona corect proprietăţile, angajaţii din facility management trebuie să aibă cunoştinţe din toate domeniile – economie (raportarea zilnică), situaţii de urgenţă (riscurile la care se supun clienţii), fiscalitate și contabilitate, tehnice (mentenanţă). Tocmai de aceea, este foarte important ca cei care implementează aceste servicii să aibă în vedere toate riscurile pentru cei care accesează proprietatea. Facility managerul este cel care dă tonul orchestrei, precum un dirijor. În acest domeniu orchestra este formată din prestatorii de servicii care sunt responsabili de calitatea execuției lucrării.

Beneficiile oferite de un integrator de servicii sunt flexibilitate crescută, intervenṭie garantată, acoperirea integrală a tuturor obiectivelor, trasabilitate, viteză de reacṭie, comunicare eficientă ṣi rapidă.

În căutarea prințului pe cal alb…

În condițiile în care forţa de muncă în acest domeniu reprezintă un total de peste 130.000 de persoane, ceea ce înseamnă aproximativ 2,3% din forța de muncă disponibilă în România, BMF GRUP si-a asumat rolul de a fi cel mai activ susținător al industriei, luptând pentru recunoașterea importanței acestui domeniu, fiind implicat în orice activitate ce poate duce la creșterea calității resursei umane în domeniu.

În perioada 8-10 noiembrie 2018, va avea loc ROMANIAN FACILITY MANAGEMENT EXPERIENCE DAYS 2018 o inițiativă care reunește profesioniștii din Facility Management fiind un prilej bun pentru prezentarea solutiilor și produselor dedicate acestui segment.